• STUDIE MARKENDAALSEWEG BREDA

  Project Details

  De van Klein Fietsen op de Markendaalseweg in Breda schreeuwt om verdere ontwikkeling. Nadat voor deze locatie een studie is gemaakt gin een aankoop niet door, mar het was wel de aanleiding om een de grotere locatie van het kadaster bij de ontwikkelingen te betrekken. Een gemiste kans dat deze locaties uiteindelijk los van elkaar zijn ontwikkeld.

  Tegenover de parkeergarage met de groene gevel zou met dit plan de ambitie van Breda Stad in een Park onderstreept worden met de groene gevel in deze studie. De woontoren in het plan vorm een mooi ensemble met de woontoren aan de overkant en de toren op het binnenterrein ernaast.

  De Odilia van Salmstraat wordt overkluisd waardoor wand van de Markendaalseweg hier meer een eenheid wordt met de rustige schaal van het gebouw op de locatie van het voormalige politiebureau en het gebouw ertegenover. Voor de Odilia van Salmstraat is het een voordeel dat alleen de toegang opvalt voor mensen die er moeten zijn.

  Het parkeren is ondergebracht in een ondergrondse parkeergarage.
  In het gecombineerde project is zouden 216 woningen gerealiseerd kunnen worden.

  Brochure Markendaalseweg
  Read more

  GARAGEBOXEN KOLFBAANSTRAAT BREDA

  Project Details

  Soms lopen projecten niet zoals je verwacht. Zo ook met dit project: een stuk grond achter bestaande woningen tegen de centrum van Breda. In 2014 is er een vergunning afgegeven voor 59 garageboxen. Voor sluiting wordt wel zakelijk gebruik gemaakt van een poort naar de niet al te brede Kolfbaanstraat.
  In het overleg voor een andere planvorming met de gemeente Breda en de omwonenden bleek er geen draagvlak voor wat intensievere woningbouw met een woontoren.

  Naast de garageboxen was er voor de ontwikkelaar nog een mogelijkheid om 4 stadsvilla‘s in dit gebied te realiseren. Stadsvilla’s zonder status, maar met rust en ruimte tegen de binnenstad. De geïnteresseerden waren er genoeg. Voor de buurt zou het grote voordeel zijn dat het aantal verkeersbewegingen sterk beperkt zou blijven en dat het achter gebied groen zou blijven. Uit de enquête in relatie met de omgevingsdialoog bleken er evenveel voor standers voor de 59 garageboxen als de 4 villa ‘s te zijn. De gemeente sprak zich uit tegen de villa’s en wilde een groot percentage woningen in de prijsklasse tot € 250.000.

  Daarmee was de keuze in feite gemaakt: garageboxen is de enige mogelijkheid om het project economisch haalbaar te maken.

  TECHNISCHE TEKENINGEN
  Read more

  EMSBÜREN

  Project Details

  De gemeente Emsbüren is er in geslaagd om haar strategische ligging te benutten door het aantrekken van verschillende soorten van bedrijvigheid. Een deel daarvan zijn Duitse vestigingen van Nederlandse bedrijven. De ontwikkeling van Gewerbepark Alder Bach is een logische aanvulling op de ontwikkelingen tot heden.

  Omdat er steeds meer behoeft bestaat aan hoogwaardige werkgelegenheid wordt er naar gestreefd om de gronden enkel aan te bieden aan innovatieve productiebedrijven met een Research en Development afdeling. Logistiek als zelfstandige activiteit wordt vermeden, maar zal als onderdeel van de verschillende activiteiten ook hier haar plaats vinden.

  Er lopen 2 hoogspanningstracées over het terrein en er is ruimte gereserveerd voor een derde tracée. In de planvorming wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de gebruiksmogelijkheden onder de hoogspanningsleidingen, zoals parkeren van vrachtwagens en opslag.

  Read more

  NEWEL DUITSLAND

  Project Details

  Ortsgemeinde Newel is een gemeente in de buurt van Trier. Hieronder vallen een aantal dorpen waaronder het dorp Newel. Het is een landelijk gebied, waar maar een beperkt draagvlak is voor winkels voor eerste levensbehoeften. Veel jongeren trekken naar de grotere steden. Om dit een halt toe te roepen is het initiatief genomen om eigen werkgelegenheid te genereren met behulp van een Businesspark van 22 hectares te ontwikkelen in Newel. De locatie is geen voor de handliggende locatie voor bedrijvigheid omdat het terrein ligt op een helling met hoogteverschillen tot 30 meter. Met keermuren en hellingbanen moet moeten de hoogteverschillen overbrugd worden en daar mag de bruikbaarheid van de kavels niet onder lijden.

  Het bedrijventerrein biedt ruimte aan grote en kleine bedrijven die er de eigen huisvesting op kunnen ontwikkelen op een eigen kavel. De grote logistieke hallen in het midden zijn voor de verhuur.

  De schaal van de grote gebouwen wordt ervaren langs de hoofdverkeersweg, maar naar het dorp en het omliggende landschap zijn die gebouwen ingekaderd tussen kleinschaligere bouwwerken, waardoor de schaal van het bedrijvenpark past in de schaal van de omgeving.

  Read more

  WOONTOREN MET VERHOOGD PARK

  Project Details

  Na een eerste positieve reactie van de gemeente is het Atrium niet doorgegaan. Omdat vanuit de Rijksoverheid wordt gestimuleerd om de schaarse grond in Nederland goed te benutten door inbreiden binnen de bebouwde kom is het initiatief genomen om het gebied rondom de flats te verdichten en daarmee het negatieve imago van de flats om te buigen naar een locatie met een iconische waarde.

  Het bestaande parkeren tussen de flats is uitgebreid en boven het parkeren is op 6 meter een buurtpark voor de bewoners van de flats en de omwonenden gemaakt. In de behoefte aan een school, een Integraal Kind Centrum (IKC), wordt voorzien door een school op het buurtparkje. Oud en jong kunnen elkaar daar ontmoeten.
  Tussen de flats en aan het buurtparkje is een ovale woontoren gesitueerd met 102 levensloop bestendige woningen.

  Read more

  HARDERWIJK STATIONSPLEIN

  Project Details

  Vanuit de Rijksoverheid wordt gestimuleerd om de schaarse grond in Nederland goed te benutten door inbreiden binnen de bebouwde kom. Als dat gebeurt in de buurt van stations beperkt men daarmee de vervoerskosten en de CO2 uitstoot. Daarom is in opdracht van B2B projectontwikkeling BV een studie gemaakt van de bebouwingsmogelijkheden rondom het station Harderwijk.

  Doelgroepen zijn studenten, alleenstaanden en 1- en 2 persoonshuishoudens.
  Het betreft een ontwikkeling op een parkeerplaats. De het aantal parkeerplaatsen is beperkt vergroot met een aantal wat past bij de doelgroep en bij de stationslocatie.

  Read more

  MIX PROJECT VIANDEN LUXEMBURG


  Project Details

  Op een prachtige locatie aan de Rue de Frontière In Luxemburg is een plan ontwikkeld voor een combinatie van wonen en zorg. Het bouwterrein ligt aan de straatzijde hoger dan aan de achterzijde en daardoor ontstaan er twee begane grond verdiepingen, die de functie krijgen van Kinderopvang en Medisch Centrum. Op de bovenverdiepingen zijn verkoopappartementen gesitueerd. De ondergrondse parkeerkelder is verbonden de parkeerkelder voor de woningen van het Luxemburgse Rode Kruis. In het L-vormige gebouw van het Rode Kruis zijn 37 zorgwoningen voor ouderen en 8 woningen bestemd voor buitenlandse vluchtelingen. Daarnaast zijn er gemeenschappelijke ruimtes en ondersteunende ruimtes voor de zorg in gesitueerd.

  Het ensemble van gebouwen is erg prachtig gelegen op de berghelling naar de oevers van de Uhr, de rivier op de grens met Duitsland.

  Read more

  GEBIEDSONTWIKKELING, SAOEDI-ARABIË

  Project Details

  Saoedi Arabië is een snel groeiende bevolking. Er zijn veel huizen nodig voor de relatief jonge bevolking. En de overheid is er veel aan gelegen om voor haar inwoners goede huisvesting beschikbaar te maken.

  Er zijn een aantal grote bouwbedrijven die grote projecten aankunnen, maar die projecten worden vaak gerealiseerd met veel arbeidsmigranten. Als er sneller gebouwd moet worden, worden er meer mensen ingezet. Innovatie staat niet op de eerste plaats en als er geïnnoveerd wordt staan de goedkope arbeidsmigranten innovatie in de weg.

  Het plan was om in geautomatiseerde fabrieken prefab gebouwen op maat te maken zodat de plannen van diverse architecten konden worden uitgevoerd op een efficiënte wijze en dat het aantal arbeidsuren op de bouwplaats in dit hete land geminimaliseerd konden worden.

  De beelden bij dit onderwerp zijn beelden van mogelijke plannen en voorbeeldplannen van het bedoelde concept. Het is uiteindelijk niet tot realisatie gekomen omdat niet alle partners de gemaakte afspraken nakwamen.

  Read more