• GARAGEBOXEN KOLFBAANSTRAAT BREDA

  Project Details

  Soms lopen projecten niet zoals je verwacht. Zo ook met dit project: een stuk grond achter bestaande woningen tegen de centrum van Breda. In 2014 is er een vergunning afgegeven voor 59 garageboxen. Voor sluiting wordt wel zakelijk gebruik gemaakt van een poort naar de niet al te brede Kolfbaanstraat.
  In het overleg voor een andere planvorming met de gemeente Breda en de omwonenden bleek er geen draagvlak voor wat intensievere woningbouw met een woontoren.

  Naast de garageboxen was er voor de ontwikkelaar nog een mogelijkheid om 4 stadsvilla‘s in dit gebied te realiseren. Stadsvilla’s zonder status, maar met rust en ruimte tegen de binnenstad. De geïnteresseerden waren er genoeg. Voor de buurt zou het grote voordeel zijn dat het aantal verkeersbewegingen sterk beperkt zou blijven en dat het achter gebied groen zou blijven. Uit de enquête in relatie met de omgevingsdialoog bleken er evenveel voor standers voor de 59 garageboxen als de 4 villa ‘s te zijn. De gemeente sprak zich uit tegen de villa’s en wilde een groot percentage woningen in de prijsklasse tot € 250.000.

  Daarmee was de keuze in feite gemaakt: garageboxen is de enige mogelijkheid om het project economisch haalbaar te maken.

  TECHNISCHE TEKENINGEN
  Read more

  EMSBÜREN

  Project Details

  De gemeente Emsbüren is er in geslaagd om haar strategische ligging te benutten door het aantrekken van verschillende soorten van bedrijvigheid. Een deel daarvan zijn Duitse vestigingen van Nederlandse bedrijven. De ontwikkeling van Gewerbepark Alder Bach is een logische aanvulling op de ontwikkelingen tot heden.

  Omdat er steeds meer behoeft bestaat aan hoogwaardige werkgelegenheid wordt er naar gestreefd om de gronden enkel aan te bieden aan innovatieve productiebedrijven met een Research en Development afdeling. Logistiek als zelfstandige activiteit wordt vermeden, maar zal als onderdeel van de verschillende activiteiten ook hier haar plaats vinden.

  Er lopen 2 hoogspanningstracées over het terrein en er is ruimte gereserveerd voor een derde tracée. In de planvorming wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de gebruiksmogelijkheden onder de hoogspanningsleidingen, zoals parkeren van vrachtwagens en opslag.

  Read more

  HARDERWIJK STATIONSPLEIN

  Project Details

  Vanuit de Rijksoverheid wordt gestimuleerd om de schaarse grond in Nederland goed te benutten door inbreiden binnen de bebouwde kom. Als dat gebeurt in de buurt van stations beperkt men daarmee de vervoerskosten en de CO2 uitstoot. Daarom is in opdracht van B2B projectontwikkeling BV een studie gemaakt van de bebouwingsmogelijkheden rondom het station Harderwijk.

  Doelgroepen zijn studenten, alleenstaanden en 1- en 2 persoonshuishoudens.
  Het betreft een ontwikkeling op een parkeerplaats. De het aantal parkeerplaatsen is beperkt vergroot met een aantal wat past bij de doelgroep en bij de stationslocatie.

  Read more

  DRUKKERIJ, NL UTRECHT


  Project Details

  Deze drukkerij bestaat in hoofdlijnen uit 3 delen: opslag, Drukkerij en kantoor.

  Er worden grote hoeveelheden gedrukt en geadresseerd aan de ontvangers. De bedrijfszekerheid is zeer belangrijk. Daarom moeten de condities van het binnenklimaat in alle onderdelen van het gebouw gelijk zijn. Het papier moet acclimatiseren, in de drukkerij moeten dezelfde condities heers als bij de papieropslag en ook in het kantoor moeten de condities gelijk zijn. Dat gaf sterke want voorwaarde aan de installaties. De temperatuur en de vochtigheid In de verschillende onderdelen van het gebouw moesten vrijwel gelijk zijn en dat is gelukt.

  Het gebouw was een van de eerste gebouwen aan de Proostwetering achter de geluidswal langs de A2, waarin de vestiging van Loumans Exclusive Cars (voorheen Hessing) is opgenomen.

  Read more

  GEBIEDSONTWIKKELING, SAOEDI-ARABIË

  Project Details

  Saoedi Arabië is een snel groeiende bevolking. Er zijn veel huizen nodig voor de relatief jonge bevolking. En de overheid is er veel aan gelegen om voor haar inwoners goede huisvesting beschikbaar te maken.

  Er zijn een aantal grote bouwbedrijven die grote projecten aankunnen, maar die projecten worden vaak gerealiseerd met veel arbeidsmigranten. Als er sneller gebouwd moet worden, worden er meer mensen ingezet. Innovatie staat niet op de eerste plaats en als er geïnnoveerd wordt staan de goedkope arbeidsmigranten innovatie in de weg.

  Het plan was om in geautomatiseerde fabrieken prefab gebouwen op maat te maken zodat de plannen van diverse architecten konden worden uitgevoerd op een efficiënte wijze en dat het aantal arbeidsuren op de bouwplaats in dit hete land geminimaliseerd konden worden.

  De beelden bij dit onderwerp zijn beelden van mogelijke plannen en voorbeeldplannen van het bedoelde concept. Het is uiteindelijk niet tot realisatie gekomen omdat niet alle partners de gemaakte afspraken nakwamen.

  Read more
  Area Development, India

  GEBIEDSONTWIKKELING, INDIA

  Project Details

  India is een booming economie. Dat vereist dat er veel gebouwd moet worden voor alle categorieën. Zo ook voor kantoren.

  Kantootgebouwen worden vaak gebouwd met een kelder die afgestemd is op de kolomstructuur van de kantoren en daardoor vaak moeilijk bruikbaar als parkeerplaats. Dat wordt opgelost door de pakeerkelders gewoon zo vol te zetten dat ze andere auto’s blokkeren en als er een auto opgehaald wordt worden er een paar auto’s verzet. Zo lang de lonen laag zijn is dit te bekostigen maar het is geen blijvende situatie.

  In het project Four Faces of India zijn de onderste verdiepingen gereserveerd voor 6.500 efficiënte parkeerplaatsen naar westerse parkeernormen.
  Er bestaat in India behoefte aan grote vloeren die op verschillende manieren zijn in te delen in kamers of open ruimtes. De vloeren van Four Faces of India zijn 2.600M2 per stuk.

  Het totale project omvat 160.000M2 kantoren en 6,500 parkeerplaatsen.
  De gebouwen zijn opgebouwd uit prefab beton met ramen en de losse glazen buitenhuishuid is geprint met sneeuw, zee, oerwoud en woestijn. De huis heeft naast een geluidwerende functie een klimaat functie.

  Read more