• WOONTOREN MET VERHOOGD PARK

    Project Details

    Na een eerste positieve reactie van de gemeente is het Atrium niet doorgegaan. Omdat vanuit de Rijksoverheid wordt gestimuleerd om de schaarse grond in Nederland goed te benutten door inbreiden binnen de bebouwde kom is het initiatief genomen om het gebied rondom de flats te verdichten en daarmee het negatieve imago van de flats om te buigen naar een locatie met een iconische waarde.

    Het bestaande parkeren tussen de flats is uitgebreid en boven het parkeren is op 6 meter een buurtpark voor de bewoners van de flats en de omwonenden gemaakt. In de behoefte aan een school, een Integraal Kind Centrum (IKC), wordt voorzien door een school op het buurtparkje. Oud en jong kunnen elkaar daar ontmoeten.
    Tussen de flats en aan het buurtparkje is een ovale woontoren gesitueerd met 102 levensloop bestendige woningen.