• EMSBÜREN

    Project Details

    De gemeente Emsbüren is er in geslaagd om haar strategische ligging te benutten door het aantrekken van verschillende soorten van bedrijvigheid. Een deel daarvan zijn Duitse vestigingen van Nederlandse bedrijven. De ontwikkeling van Gewerbepark Alder Bach is een logische aanvulling op de ontwikkelingen tot heden.

    Omdat er steeds meer behoeft bestaat aan hoogwaardige werkgelegenheid wordt er naar gestreefd om de gronden enkel aan te bieden aan innovatieve productiebedrijven met een Research en Development afdeling. Logistiek als zelfstandige activiteit wordt vermeden, maar zal als onderdeel van de verschillende activiteiten ook hier haar plaats vinden.

    Er lopen 2 hoogspanningstracées over het terrein en er is ruimte gereserveerd voor een derde tracée. In de planvorming wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de gebruiksmogelijkheden onder de hoogspanningsleidingen, zoals parkeren van vrachtwagens en opslag.

    Project: »