• GEBIEDSONTWIKKELING, SAOEDI-ARABIË

    Project Details

    Saoedi Arabië is een snel groeiende bevolking. Er zijn veel huizen nodig voor de relatief jonge bevolking. En de overheid is er veel aan gelegen om voor haar inwoners goede huisvesting beschikbaar te maken.

    Er zijn een aantal grote bouwbedrijven die grote projecten aankunnen, maar die projecten worden vaak gerealiseerd met veel arbeidsmigranten. Als er sneller gebouwd moet worden, worden er meer mensen ingezet. Innovatie staat niet op de eerste plaats en als er geïnnoveerd wordt staan de goedkope arbeidsmigranten innovatie in de weg.

    Het plan was om in geautomatiseerde fabrieken prefab gebouwen op maat te maken zodat de plannen van diverse architecten konden worden uitgevoerd op een efficiënte wijze en dat het aantal arbeidsuren op de bouwplaats in dit hete land geminimaliseerd konden worden.

    De beelden bij dit onderwerp zijn beelden van mogelijke plannen en voorbeeldplannen van het bedoelde concept. Het is uiteindelijk niet tot realisatie gekomen omdat niet alle partners de gemaakte afspraken nakwamen.