• HARDERWIJK STATIONSPLEIN

    Project Details

    Vanuit de Rijksoverheid wordt gestimuleerd om de schaarse grond in Nederland goed te benutten door inbreiden binnen de bebouwde kom. Als dat gebeurt in de buurt van stations beperkt men daarmee de vervoerskosten en de CO2 uitstoot. Daarom is in opdracht van B2B projectontwikkeling BV een studie gemaakt van de bebouwingsmogelijkheden rondom het station Harderwijk.

    Doelgroepen zijn studenten, alleenstaanden en 1- en 2 persoonshuishoudens.
    Het betreft een ontwikkeling op een parkeerplaats. De het aantal parkeerplaatsen is beperkt vergroot met een aantal wat past bij de doelgroep en bij de stationslocatie.