• ING Bank Harderwijk

  Projectdetails

  In 1974 heeft George Blom als net afgestudeerd architect het ontwerp gemaakt van de ING Bank aan de Johanniterlaan 3 te Harderwijk. ING heette toen nog NMB, de Nederlandse Middenstand Bank. Het bijzonder gebouw werd opgeleverd  in 1975. Nadat het vele jaren dienst gedaan heeft als bankgebouw wordt het nu gebruikt als gezondheidscentrum. Een goed voorbeeld van een multifunctioneel gebouw wat voor diverse doeleinden geschikt is.

  Het gebouw is opgebouwd uit elementen met een vloergrootte van 9 x 9 meter. De hoofdstructuur is van prefab beton. De gevels zijn van geïsoleerde houten panelen gemaakt met aan de buitenkant natuurleien.

  Op de hoeken van de ruimtes van 9 x 9 meter bevinden zich de hoekramen en tussen de hoekramen zijn bergkasten in de gevels opgenomen zodat er weinig kasten in het gebouw nodig waren. Hierdoor was de open structuur van het gebouw goed zichtbaar.

  Een groot deel van de gebouwen in de omgeving is vervangen door nieuwere gebouwen. Het feit dat het gebouw er na zoveel jaren nog bij staat als een eigentijds gebouw vervult met enige trots. Niet alleen het uiterlijk maar ook de gebruiksmogelijkheden en het feit dat het gedemonteerd kan worden maken dat het gebouw na al die jaren nog een eigentijds gebouw is gebleven.

  Read more

  EMSBÜREN

  Project Details

  De gemeente Emsbüren is er in geslaagd om haar strategische ligging te benutten door het aantrekken van verschillende soorten van bedrijvigheid. Een deel daarvan zijn Duitse vestigingen van Nederlandse bedrijven. De ontwikkeling van Gewerbepark Alder Bach is een logische aanvulling op de ontwikkelingen tot heden.

  Omdat er steeds meer behoeft bestaat aan hoogwaardige werkgelegenheid wordt er naar gestreefd om de gronden enkel aan te bieden aan innovatieve productiebedrijven met een Research en Development afdeling. Logistiek als zelfstandige activiteit wordt vermeden, maar zal als onderdeel van de verschillende activiteiten ook hier haar plaats vinden.

  Er lopen 2 hoogspanningstracées over het terrein en er is ruimte gereserveerd voor een derde tracée. In de planvorming wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de gebruiksmogelijkheden onder de hoogspanningsleidingen, zoals parkeren van vrachtwagens en opslag.

  Read more

  NEWEL DUITSLAND

  Project Details

  Ortsgemeinde Newel is een gemeente in de buurt van Trier. Hieronder vallen een aantal dorpen waaronder het dorp Newel. Het is een landelijk gebied, waar maar een beperkt draagvlak is voor winkels voor eerste levensbehoeften. Veel jongeren trekken naar de grotere steden. Om dit een halt toe te roepen is het initiatief genomen om eigen werkgelegenheid te genereren met behulp van een Businesspark van 22 hectares te ontwikkelen in Newel. De locatie is geen voor de handliggende locatie voor bedrijvigheid omdat het terrein ligt op een helling met hoogteverschillen tot 30 meter. Met keermuren en hellingbanen moet moeten de hoogteverschillen overbrugd worden en daar mag de bruikbaarheid van de kavels niet onder lijden.

  Het bedrijventerrein biedt ruimte aan grote en kleine bedrijven die er de eigen huisvesting op kunnen ontwikkelen op een eigen kavel. De grote logistieke hallen in het midden zijn voor de verhuur.

  De schaal van de grote gebouwen wordt ervaren langs de hoofdverkeersweg, maar naar het dorp en het omliggende landschap zijn die gebouwen ingekaderd tussen kleinschaligere bouwwerken, waardoor de schaal van het bedrijvenpark past in de schaal van de omgeving.

  Read more

  DAKTERRAS SKIL

  Project Details

  Het gebouw van Skil aan het Rithmeesterpark de Breda is opgebouwd uit een volume met een op twee hoogtes. In de loop van de tijd is het idee ontstaan om het lage dak te gebruiken als dak terras en ontmoetingsruimte. Dat gecombineerd met begroening van het dak en een serre heeft geleid tot een nieuw verblijfsgebied op het dak, waar ook bijeenkomsten en recepties gehouden kunnen worden. Zonder dat het de bedoeling is geweest levert het toch een bijdrage aan BREDA, STAD IN EEN PARK.

  Het werk wordt uitgevoerd door Kamsteeg Tuinen in 2024.

  Read more

  Het BouwHuis, woningfabriek voor gevarieerde bouw

  Project Details

  Vanuit de ontwikkeling van fabrieksmatig en geautomatiseerd bouwen heeft Blom International een business case ontwikkeld die niet gerealiseerd is. Het begin daarmee is gemaakt bij het begin van de eenentwintigste eeuw.

  Het betreft een fabriek waar seriematig gebouwd kan worden op maat, naar eigen ontwerp van elke architect. Net zoals bij andere bouwmethoden zijn er spelregels waaraan mens zich moet houden maar die betreffen hier vooral de detaillering. Het doel is geautomatiseerd te produceren zodat variaties in ontwerp en woningtypes vrijwel niets extra’s kosten. Daarmee wordt eenheidsworst door massaproductie vermeden.

  Blom International blijft zich inzetten voor het toepassen van fabrieksmatige woningbouw.

  Read more

  LUCHTVRACHTCENTRUM, NL AMSTERDAM

  Project Details

  Het gebouw Overstag is het eerste gebouw van Blom International In de reeks gebouwen voor luchtvracht afhandeling. De ontwikkelaar Hoog Teilingen BV wilde tafel optimaal benutten. Dat heeft geleid tot een hele compacte manoeuvreren en aandockzone voor het gebouw zodat de grote asfalt vlakten die voor logistieke gebouwen bijna standaard is afwezig bleef. Het gebouw kan in kleine hallen verhuurd worden en wel zo dag elke huurder zijn eigen aandockstations en overheaddeuren heeft. In elk huurcompartiment van 600 tot 3500 M2 kan crossdocking plaatsvinden. De kantoren en de parkeerplaatsen voor personenwagens zijn op de eerste verdieping. Zo wordt de scheiding hal kantoor bereikt, maar ook blijven de personenwagens en de vrachtwagens gescheiden. Er zijn vele combinaties van AirCargo en kantoren mogelijk. Er zijn huurders met alleen kantoor en er zijn ook huurders met alleen AirCargo.

  Het gebouw omvat 7.000 m2 Air Cargo, 2.300 m2 kantoren, en 180 parkeerplaatsen

  Read more

  AIR CARGO CENTER, DUITSLAND

  Project Details

  Blom International heeft een concept voor Air Cargo ontwikkeld wat onder de naam Word Cargo Center naar buiten is gebracht. Naast de nieuwste Terminal 3 van Flughafen Frankfurt is dit concept gerealiseerd. Het betreft een luchtvracht afhandelingsruimte zonder kolommen. Op de verdieping zijn de kantoren en de parkeerplaatsen voor personenwagens gesitueerd. Op deze wijze zijn personenwagens en vrachtwagens volledig gescheiden. Op een aparte parkeerplaats kunnen de medewerkers in de luchtvracht afhandelingsruimte hun auto’s parkeren.

  Alle parkeerplaatsen worden bereikt door een ronde oprit en In de open cirkel van de oprit zit de sprinklertank voor het hele gebouw. Dat scheelt weer een lelijk sprinklervan op de luchthaven.

  Het gebouw omvat 15,000 m2 AirCargo, 9.500 M2 kantoor en 389 parkeerplaatsen.

  Air Cargo Flyer
  Read more

  AIR CARGO CENTER, GER LEIPZIG

  Project Details

  Flughafen Leipzig-Halle is natuurlijk bekend als een luchthaven voor passagiersvervoer, meestal mensen die op vakantie gaan. Wat minder bekend is, is de ontwikkeling die het vrachtvervoer op de luchthaven doorgemaakt heeft. Met de komst van DHL met 60.000 m² logistieke ruimte werd de luchthaven als Cargo luchthaven op de kaart gezet. Blom International heeft voor Air Cargo bijzondere concepten ontwikkeld welke onder de naam World Cargo Center met de Garbe Group als partner ontwikkeld zijn.

  Het AirCargo opzet van Blom-International is in dit gebouw toegepast: grote kolomvrije ruimtes aan de zijde van de apron (luchthavenzijde) en aan de landzijde de docks voor vrachtwagens. Op de verdieping zijn de kantoren en de parkeerplaatsen voor personenwagens gesitueerd. een scheiding tussen hal en knatoor, een scheiding tussen personenwagens en vrachtvervoer. Verder is het van belang dat het gebouw in meerdere delen verhuurd kan worden met kantoor en hal naar behoefte. De huurders zijn o.a. Portground van de luchthaven zelf, Lufthansa en anderen.

  Het gebouw omvat 20.000 m2 AirCargo, 4.000 m2 kantoor en 171 parkeerplaatsen.

  Read more