• GEBIEDSONTWIKKELING, INDIA

  Project Details

  India is een booming economie. Dat vereist dat er veel gebouwd moet worden voor alle categorieën. Zo ook voor kantoren.

  Kantootgebouwen worden vaak gebouwd met een kelder die afgestemd is op de kolomstructuur van de kantoren en daardoor vaak moeilijk bruikbaar als parkeerplaats. Dat wordt opgelost door de pakeerkelders gewoon zo vol te zetten dat ze andere auto’s blokkeren en als er een auto opgehaald wordt worden er een paar auto’s verzet. Zo lang de lonen laag zijn is dit te bekostigen maar het is geen blijvende situatie.

  In het project Four Faces of India zijn de onderste verdiepingen gereserveerd voor 6.500 efficiënte parkeerplaatsen naar westerse parkeernormen.
  Er bestaat in India behoefte aan grote vloeren die op verschillende manieren zijn in te delen in kamers of open ruimtes. De vloeren van Four Faces of India zijn 2.600M2 per stuk.

  Het totale project omvat 160.000M2 kantoren en 6,500 parkeerplaatsen.
  De gebouwen zijn opgebouwd uit prefab beton met ramen en de losse glazen buitenhuishuid is geprint met sneeuw, zee, oerwoud en woestijn. De huis heeft naast een geluidwerende functie een klimaat functie.

  Project: »